Self-Fiction I

SELF-FICTION I [2012] para clarinete solo, órgano, guitarra eléctrica,

ensamble amplificado y dispositivo electrónico


Iris Zerdoud, clarinete / Giani Caserotto, guitarra eléctrica / Sarah Kim, órgano


Ensamble Le Balcon / Maxime Pascal, dirección musical / Augustin Muller, Realización informática musical